Tjenester

Vi eier vår egen skog som blir brukt til uttak av spesiallengder og dimensjoner, i tillegg til innkjøpt virke.

Kjerneved / Adel

Furustokken er delt opp i yteved og kjerneved. Kjerneved er den delen av stokken som er død og inneholder stoffer som gjør den svært motstandsdyktig mot råte. Av denne produserer vi kledning, takbord, utvendig listverk og andre trevarer som skal være eksponert for vær og vind.

Restaureringsvirke

Vi er i den heldige situasjonen at vi har skog selv og kan dermed lete fram det kunden ønsker. Når vi har funnet stokken vi vil ha, har vi utstyr til å skjære stokker opp til ca. 11 meter. Høvelutstyret vårt er fleksibelt, og det er dermed svært enkelt for oss å levere spesialprofiler både for innvendig og utvendig bruk.

Villmarkskledning

Dette er ikke vårt hovedområde, men fleksibiliteten vår er stor så vi leverer dette også. Her anbefaler vi å snu bordene slik at rettsiden kommer ut og man i tillegg får en dryppkant. Med dette oppnår vi at kunden får en kledning som kryper inn mot veggen i stedet for ut, og med dryppkanten vil ikke vannet renne nedover kledningen, men falle rett ned fra kanten uten å følge veggen i like stor grad som ved vanlig kledning.

Kontakt oss

Bakka Sag
Kvilldalsvegen 633 Bakka
4237 Suldalsosen

E-post: aasmund@bakkasag.no

Telefon: 950 23 907