Kjerneved / Adel

Kjerneved er eit uttrykk som ofte blir brukt innan trebearbeiding og skogbruk. Det refererer til den innerste delen av ein trestamme, vanlegvis sentrert rundt kjernen. Kjerneved er kjent for å vera den hardaste, mest slitesterke og mest verdifulle delen av treet. Ho er ofte djupare i farge, tettheit og kornstruktur enn det ytre laget av treet. Dette gjer kjerneveden ettertrakta for bruk i møbelproduksjon, båtbygging og andre handverk der haldbarheit og skjønnheit er viktig. Kjerneveden representerer styrke, djup og verdifulle eigenskapar som kan ligge skjult under overflaten, og ho er eit symbol på tidlaus skjønnheit og varigheit.

Furustokken er delt opp i yteved og kjerneved. Kjerneved er den delen av stokken som er død og inneheld stoff som gjer ho svært motstandsdugande mot råte. Av denne produserer vi kledning, takbord, utvendig listverk og andre trevarer som skal vera utsett for ver og vind.
Kontakt oss
© 2023 Bakka Sag
Utviklet av: