Om oss

Personlig service og høy kvalitet er vårt kjennemerke.

Om Bakka Sag

Bakka Sag er et enkeltmannsforetak som så dagens lys i 2000, da eier Åsmund Bakka var ferdig utdannet trelasttekniker ved Trelastskolen i Lillestrøm. Før denne tid gjennomførte han Gymnaset i Sauda og Statens Skogskole på Osen. Utgangspunktet for bedriften er gården Bakka i Kvilldal. Her har skogen og sagen vært en viktig del av inntektsgrunnlaget i generasjoner, og i dag er det sagen og noen sauer som danner livsgrunnlaget.

Mål og visjon

Bedriften har alltid hatt som mål å være fleksibel ovenfor kunden og alltid gjøre sitt beste for at kunden skal bli fornøyd. Målet har aldri vært å bli et kubikksagbruk, men å prøve å utnytte tømmerstokken slik at den gir best mulig økonomisk avkastning. Vi eier vår egen skog som blir brukt til uttak av spesiallengder og dimensjoner, i tillegg til innkjøpt virke.

Vi har svært gode transportordninger, og daglige avganger til Stavanger, Haugesund, Bergen og Oslo.

Kontakt oss

Bakka Sag
Kvilldalsvegen 633 Bakka
4237 Suldalsosen

E-post: aasmund@bakkasag.no

Telefon: 950 23 907